پمپ سانتریفیوژ آویخته از نوع OH2

*برای اطلاع بیشتر کاتالوگ را مطالعه نمایید.

استعلام قیمت