پمپ با یاتاقان میانی از نوع BB4

*برای اطلاع بیشتر کاتالوگ را مطالعه نمایید.

استعلام قیمت