پمپ سانتریفیوژ آویخته از نوع OH1

*برای اطلاع بیشتر کاتالوگ را مطالعه نمایید.

استعلام قیمت