الکتروموتورهای تکفاز دو خازنه با فریم چدنی

*برای اطلاع از مشخصات تیپ های موتور کاتالوگ را مطالعه نمایید.

الکتروموتورهای تکفاز خازن دائم

استعلام قیمت