الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی 160L8B