الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی 132M6A