الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی 80.6B