الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی 63.2A