الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی 56.2B