الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی 132M2A