مشاهده همه 48 نتیجه


انواع پمپ آب صنعتی :

این نوع پمپ در صنعت, کارخانجات,آتشنشانی و کشاورزی استفاده می شود. در مصارف کشاورزی از پمپ آب برای انتقال آب از چاه و رودخانه به زمین های کشاورزی استفاده میشود. یکی دیگر از موارد استفاده پمپ در زمین های کشاورزی سمپاشی کردن میباشد.   مورد استفاده دیگر پمپ صنعتی در آتشنشانی برای پرتاب آب به طبقات بالاتر ساختمان می باشد. پمپ آتشنشانی قدرت و شدت آب را نیز تنظیم می نماید.