محصولات سمنان انرژی (نوید موتور)

محصولات گروه صنعتی سمنان انرژی (نوید موتور) در سه دسته قرار می گیرند که شامل الکتروپمپ های سیرکولاتور آبگرد، الکتروپمپ های اتاترم و الکتروپمپ های بدون محفظه سیرکولاتور خطی می شود.

الکتروپمپ های سیرکولاتور آبگرد

الکتروپمپ های اتابلوک

الکتروپمپ های سیرکولاتور خطی