آدرس

تهران، خیابان طالقانی، بعد از تقاطع بهار، نبش کوچه جهان

فکس

۷۷۵۲۹۶۸۳

تلفن

۷۷۵۲۹۶۸۱
۷۷۵۲۹۶۸۲
۷۷۵۲۹۶۸۳

ایمیل

pooyamotor.co@gmail.com