تلفن تماس

۷۷۵۲۹۶۸۱         ۷۷۵۲۹۶۸۲

فکس

۷۷۵۲۹۶۸۳

آدرس

تهران، خیابان طالقانی، بعد از بهار، نبش کوچه جهان

Email

pooyamotor.co@gmail.com